فرم جذب و استخدام

    اطلاعات شخصی :    برنامه نویس مسلط به زبان برنامه نویسی ASP.Net
    برنامه نویس مسلط به زبان برنامه نویسی Java
    پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی، داده کاوی ، سیستم های اقتصادی